ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

ESENYURT

 İdari Yapı : İstanbul Metropoliten alanı içerisinde yer alan Esenyurt İlçesi Doğusunda Küçükçekmece gölü ve yerleşkesi Batısında TEM – D.100 Bağlantı yolu, Büyükçekmece Belediyesi, Kuzeyinde Hoşdere-Kınalı-Trakya Otoyolu (E-6-TEM) güneyinde D-100 (E-5) Karayolu bulunmaktadır. E-5 karayolu ve TEM (E-6) otoyolunu bağlayan bir bağlantı yolu Esenyurt ilçesinin ortasından geçerek ikiye ayırmaktadır. Esenyurt ilçesi yaklaşık 4800 Hektar bir alanı kapsamaktadır.Esenyurt Belediyesi 1989 yılında kurulmuştur. Esenyurt idari olarak Büyükçekmece ilçesine bağlı iken 10 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile birlikte ilk kademe belediyesi olmuş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlanmıştır.5747 sayılı ‘Büyükşehir sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun hükümlerinin 1. maddesi 22.fıkrasıyla Esenyurt ilçesi kurulmuştur. 
Kanun 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun ekli 20. sayılı listede Esenyurt ilçe sınırları tespit edilmiştir. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra Esenyurt’un sınırları genişlemiş ve Mahalle sayımız 20’ye ulaşmıştır. Listede Kıraç ilk kademe Belediyesine bağlı Merkez, Namık Kemal Mahalleleri, Çakmaklı TEM-D.100 bağlantı yolunun doğusu, Yakuplu ilk kademe Belediyesine bağlı Güzelyurt Mahalleleri, Avcılar İlçe Belediyesine bağlı Yeşilkent Mahallesinin D3 ila D100 bağlantı yolunun batısında kalan kısım, Bahçeşehir ilk kademe belediyesine bağlı 2.kısım Mahallesinin Hadımköy-Hoşdere, Esenyurt-Hadımköy yolun batısında ve Sanayi Mahallesinin kuzeyinde kalan kısmı Esenyurt ilçe sınırlarına katılmıştır. Coğrafi Yapısı: İlçenin doğusunda Avcılar ilçesi, batısında Büyükçekmece ilçesi, kuzeyinde Başakşehir ve Arnavutköy ilçesi, güneyinde Beylikdüzü ilçesi ile sınır olup yaklaşık 57 km2 ‘lik bir yüz ölçümüne sahiptir. Arazi az engebeli olup, ilçe hudutlarında orman mevcut değildir. Nüfus durumu: İlçeye bağlı belde, bucak ve köy bulunmamaktadır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2008-2011 yıllarına göre Esenyurt İlçesinin nüfusu: 
 YIL KADIN NÜFUSU ERKEK NÜFUSU TOPLAM NÜFUS YILLIK NÜFUS ARTIŞI YILLIK NÜFUS ARTIŞ ORANI 2008 181.371 191.646 373.017 - - 2009 196.413 207.482 403.895 30.878 % 8.28 2010 217.319 229.458 446.777 42.882 % 10.62 2011 243.234 256.793 500.027 53.250 % 11.91 Sanayi : İlçede sanayi önemli yer tutmaktadır Sanayi İşletme Sayıları : 1759 Adet Sıhhi İşletme (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı mevcut) 745 Adet Gayrisıhhi İşletme (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı mevcut) 615 Adet Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu bulunmaktadır. 804 Adet Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu bulunmaktadır. Evren 1. Oto Sanayi Sitesi Evren 2. Oto Sanayi Sitesi Fatih Oto Sanayi Sitesi Alkop Sanayi Sitesi Isıso Sanayi Sitesi Mimsan Sanayi Sitesi bulunmaktatır. Tarım ve Orman : 2011 yılı Doğrudan Gelir Desteklemeleri dikkate alınarak Esenyurt İlçesinin Ekim Yapılan Tarım Arazileri Toplam 197,2 da’dır.
 Fiziki Ve Teknik Altyapı Durumu: İlçemiz sınırları dahilinde 20 mahalle bulunmaktadır. Mahallelerimizin tamamında elektrik vardır. Cadde ve sokaklardaki havai elektrik hatlarının % 65’i yer altına alınmış olup, kalan kısımları ise program dahilinde yapılmaktadır. İlçemizin imar planı sınırları dahilinde bulunan cadde ve sokakların tamamında şehir şebeke suyu mevcut olup ilçemizde içme suyu sıkıntısı yaşanmamaktadır. Belediye tarafından cadde ve sokaklarda atık su hattı mevcut olup, imar planında gösterilip açılmayan ham yollarında yapılaşma doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Esenyurt genelinde doğalgaz hattı İgdaş tarafından yapılmakta olup, Esenyurt halkının %85 i doğalgaz kullanmaktadır. Esenyurt genelinde cadde ve sokaklarımızın %70 i parke yol, % 30 i asfalt yol olarak kullanılmaktadır. Eğitim Durumu: İlçede 1 Resmi Okul Öncesi, 13 Özel Anaokulu, 39 Resmi İlköğretim, 5 Özel İlköğretim, 11 Resmi Ortaöğretim, 3 Genel Lise, 5 Meslek Lisesi, 1 Anadolu Lisesi, 2 Ç.P.L., 6 Özel Ortaöğretim, 1 Halk Eğitim Merkezi, 1 Rehberlik Araştırma Merkezi, 23 Özel MTSK, 
17 Özel Dershane, 5 Özel Rehabilitasyon Merkezi, 1 Özel Eğitim, 3 Özel Muhtelif Kurs, 3613 öğretmen, 93.056 öğrenci, 1.726 derslik mevcuttur. Üniversite bulunmamaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıkları: Esenyurt, Saadetdere Mahallesi, F21d24c3d Pafta, 1393 Ada 1 ve 2 nolu parseller üzerinde 0,61 hektar yüzölçümüne sahip 1.derece tarihi sit alanı yer almaktadır. Bu alanda Anıtlar Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda Bizans Döneminden kalan Saray kalıntılarının yer aldığı tespit edilmiştir.Bu bölümde Esenyurt’un konumu ve doğal yapı özellikleri başlıkları altında bölgenin topografik yapısı, jeolojik durumu, deprem durumu, iklim ve bitki örtüsü, akarsuları ve taşkın alanları ile enerji nakli hattı durumu değerlendirilmiştir. Asayiş ve Güvenlik: İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 2 polis merkezi bulunmaktadır.İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Mahallesinde bulunan binası ile Kıraç ve Esenkent’e bulunan ek hizmet binalarında hizmet vermektedir.

1 yorum: